De naam van de praktijk is mijn beaming van de belofte die Jozua aflegde, toen hij het volk Israel de keuze voorlegde, de goden van de Amorieten of God de vader van Abraham, Izaak en Jakob, te dienen. (Jozua 24:15)
Zijn besluit stond in ieder geval vast; "Ik en mijn huis wij dienen de Here." Een zelfde keuze loopt als een rode draad door mijn werk en leven.

MENTORING

‘Wie wil er naar mijn verhaal luisteren zonder dat ik gelijk iets moet? Hoe kan ik kwetsbaar zijn zonder gezichtsverlies te leiden?’

Individueel
Zorgdragen voor anderen maar ook eigen doelstellingen en processen aandacht willen geven. Het kan een bron van spanning en loyaliteit stress worden. In een dergelijke situatie kan de wens ontstaan naar iemand die je begrijpt, bij wie je kunt ontladen. Kwetsbaar zijn zonder dat functioneren of positie ter discussie staat.


Groepsgewijs
Naast deze individuele variant bestaat er ook de mogelijkheid om met een (zelf) samengestelde groep aan de slag te gaan. Een proces van vragen stellen, gedachten en gevoelens delen, en, indien nodig, de werkelijkheid bij stellen. Zonder de wenselijkheid uit het oog te verliezen. Bij tourbeurt je dilemma inbrengen. Ik wil met jou dat (groeps-)gesprek aangaan. Ruim 30 jaar heb ik ervaring opgedaan als coach, trainer, spreker, auteur en therapeut. Deze kennis en ervaring vormt de kleur van hoe ik het gesprek met jou vorm en inhoud geef.

INTERVISIE

Deskundigheidsbevordering waarbij je een beroep doet op collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten die je in je rol als begeleider tegenkomt.

De nadruk ligt op vorming door persoonlijke mogelijkheden, onmogelijkheden en ervaringen te delen en indien nodig bij te stellen. Niet elkaar vol stoppen met theoretische recepten, maar te focussen op de persoon in combinatie met zijn of haar taak. Onderlinge advisering, een ervaringsgericht leerproces, met als doel elkaar als vakman/vakvrouw op de werkvloer zichtbaar houden.

VOORLICHTING

Over verschillende thema's op gebied van opvoeden, huwelijk, gezin en relatie geef ik lezingen en cursussen. Er zijn zo'n 40 bestaande thema's waaruit gekozen kan worden maar er kan ook een thema/cursus op maat worden gemaakt.

De volgende boeken zijn geschreven en kunnen via de uitgever, het internet of de plaatselijke boekhandel worden besteld: